Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Klachten

Heeft u een klacht over een product of een andere melding aangaande producten door Tegelkorting.nl geleverd, dan kunt u deze via info@tegelkorting.nl aan ons kenbaar maken. 

Schade of manco bij levering

Indien u bij ontvangstmanco’s of schade constateert dient u dit aan te merken op de door u te ondertekenen (elektronische) vrachtbrief en vervolgens meteen aan ons te melden. Na ontvangst van de goederen dient u deze binnen 48 uur te controleren op overige zichtbare schades en manco's.

Meld schade binnen 48 uur

Deze geconstateerde schade of manco dient u binnen 48 uur na levering aan ons te melden via e-mail. Het melden van een manco of breuk ontslaat u niet tot de verplichting om het complete factuurbedrag binnen de gestelde termijn aan ons te voldoen. Bij meldingen inzake manco's en/of schade buiten de hierboven vermelde termijn van 48 uur zijn we mede afhankelijk van de medewerking van onze toeleveranciers. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om uw melding zo snel en volledig mogelijk af te handelen. In geval van schade dient u het product niet te gebruiken of te monteren, vrijwel iedere fabrikant handelt naar 'montage/verwerken = acceptatie van het product'. Wenst u het product wel te gebruiken gaan we hiervoor in overleg met de fabrikant.